Eläinpiha

Tilal­ta löy­tyy yhdek­sän eri eläin­la­jia, jot­ka ovat lem­mik­ki­nä, har­ras­te- tai hyö­ty­käy­tös­sä. Yhteen­sä eläi­miä on 26 kappaletta.

Eläinpiha osana omavaraistaloutta

Tilal­ta löy­tyy kai­ken kar­vai­sia ja vil­lai­sia maa­ti­la­ne­läi­miä, mm. 7 kanaa ja kuk­ko, 3 kania, 9 ponia, hevo­nen, 5 kis­saa ja 5 koi­raa. Tilal­la on pie­ni muo­tois­ta oma­va­rais­ta­lout­ta ja tilan eläi­miä saa käy­dä katselemassa. 

HOX! Tilan eläin­pi­ha­kier­rok­set eivät vie­lä tois­tai­sek­si pyö­ri sil­lä eläin­pi­han pyö­rit­tä­mi­seen vaa­dit­ta­via lupia on vas­ta haet­tu läänineläinlääkäriltä!