Hinnasto

Ratsastushinnasto

Talu­tus­rat­sas­tus 5€ / 10 min

MINI­har­ras­te­tun­ti­tun­ti (1-2 ratsastajaa)

MINIal­keis­har­ras­te­tun­ti (1-2 ratsastajaa)

20€ / 30 min / ker­ta 

30€/30min/kerta

MAXI­har­ras­te­tun­ti (ryh­mä­tun­ti, 3-4 ratsastajaa)

MAXIal­keis­har­ras­te­tun­ti

25€ / 60 min / kerta

35€/60min/kerta 

Ajo­tun­nit (val­jak­ko)

Yksä­rit (yksi­tyis­har­ras­te­tun­ti)

Kak­sa­rit (2 ratsastajaa)

15€ / 40 min, 10€ / 30 min

35€ / 60min

30€/60min

 

TUN­NIT VARA­TAAN HOPO­TIN KAUTTA

Myö­häs­sä peru­tus­ta tun­nis­ta veloi­te­taan koko summa!

Muut

Tila­vie­rai­lut 10€ / hlö
Ponei­lu­pa­ket­ti € / kk
Ponin vuo­kraus 1-3ker­taa/v­ko 185€ / kk
Poni­maas­tot 20-30€ / 1-2h
Elä­mys­rat­sas­tuk­set 15-30€/20-40min

 

Poni-/eläinsynttärit

ryh­mä koko kes­to hin­ta
2 las­ta 2 tun­tia 100€
3-4 las­ta 3 tun­tia 130€
5-6 las­ta 4 tun­tia 160€

 

Akti­vi­tee­tit: elä­mys­rat­sas­tus, talu­tus­rat­sas­tus, agility(eläiminä; koi­ra, poni), talli/tilan työt (hei­nien jaka­mi­nen, vesien tar­kis­tus, piha­ton sii­vous), aja­mi­nen (val­jak­koa­jo; askel­la­jia­jo tai tark­kuus­ajo), hiih­to-/pulk­ka­rat­sas­tus, uimi­nen, tur­pa­te­ra­pioin­ti (ponien kans­sa ole­mis­ta ja kehon­kie­len­opet­te­lua) ja aar­tee­net­sin­tää, eläi­nai­hei­set akti­vi­tee­tit myös mah­dol­li­sia toi­vei­den mukaan.

Tee­mat: Ink­ka­ri, yksi­sar­vi­nen, jou­lu, väri­tee­ma (esim. sini­nen tai kel­tai­nen), jokin eläin­tee­ma tai ei tee­maa ollenkaan.

Kerhot

Poni­ker­ho 95€ / Kerhokausi 
PoniClub 10€/kerho kerta/hlö

 

Leirit

2 päi­vän leirit 200€
3 päi­vän leirit 300€
4 päi­vän leirit 400€
5 päi­vän leirit 450€
Päi­vä­lei­ri­muo­toi­set leirit 90€ / päivä