Oriit

Käy­täm­me ja tar­joam­me jalos­tuk­seen ore­ja jot­ka ovat jalos­tusar­vos­tel­tu­ja ja eläin­lää­kä­rin tarkastamia.

 

astu­tus­kausi 2019-2020

Hie­kan Pyry-Poi­ka astuu luo­mu­na koti­tal­lil­lam­me tai tar­vit­taes­sa kul­keu­tuu tam­man luo (Kes­ki-Suo­men alueella).

Syn­ty­nyt: 2014

Säkä: 93cm

i.Herr Val­burg

ei. Love Spring*

Astu­tus­mak­su 150€ + var­sa­mak­su 150€ ja lisä­nä tam­man­hoi­to 6€/pv tai mat­ka­kor­vaus (0,80€/km)

 

Aikai­sem­pi­na vuo­si­na käy­te­tyt oriit:

2017 - Köl­näs Gor-Tex