Tuotantoeläintila

Tilal­ta löy­tyy yhdek­sän eri eläin­la­jia, jot­ka ovat lem­mik­ki­nä, har­ras­te- tai hyö­ty­käy­tös­sä. Yhteen­sä eläi­miä on 26 kappaletta.

Eläimet suuressaosassa tilan toimintaa ja omavaraistaloutta

Tilal­ta löy­tyy kai­ken kar­vai­sia ja vil­lai­sia maa­ti­la­ne­läi­miä, mm. 7 kanaa ja kuk­ko, 3 kania, 9 ponia, 2 hevos­ta, 6 kis­saa ja 5 koi­raa. Tilal­la on pie­ni muo­tois­ta oma­va­rais­ta­lout­ta ja tilan eläi­miä saa käy­dä ihastelemassa.