Harrastetalli

Meil­lä alkeis­tun­nit pyö­rii maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Har­ras­te­tun­nit pyö­rii tiis­tais­ta tors­tai­hin. Tiis­tai­sin pyö­rii Poni­ker­ho ja maa­nan­tai, kes­ki­viik­ko ja per­jan­tai iltai­sin PoniClub sekä tors­tai iltai­sin on 4H:n eläin­ten­hoi­to­ker­ho. Rat­sas­tus­tun­neil­la ope­tus­po­nei­na toi­mii shet­lan­nin­po­nit Nup­pu, Mis­si ja Panc­ho, huzul­po­ni Hal­la sekä myös ris­tey­tys­po­nit Aape­li ja Man­ta. Ajo­tun­neil­la ope­tus­po­nei­na toi­mii shet­lan­nin­po­ni Pyry. Pyry on välil­lä myös rat­sas­tus­käy­tös­sä pie­nem­mil­lä rat­sas­ta­jil­la. Har­ras­te­tal­li­na haluam­me panos­taa sii­hen että rat­sas­tus on haus­kaa niin rat­sas­ta­jis­ta kuin myös poneis­ta. Samoin mie­les­täm­me on tär­ke­ää teh­dä muu­ta­kin kuin rat­sas­taa, sen takia rat­sas­ta­jat saa­vat varus­taa ja pur­kaa omat rat­sun­sa, lisäk­si rat­sas­ta­jat saa­vat halu­tes­saan osal­lis­tua tal­li­hom­miin ja rat­sas­tus­tun­nit pyö­rii tee­ma­vii­koin. Tee­moi­na mm. perus­rat­sas­tus, aja­mi­nen, agi­li­ty ja maastotaito.

Talutusratsastus 5€

Talu­tus­rat­sas­tuk­set tapah­tuu tal­lin ken­täl­lä. Talu­tus­rat­sas­tuk­seen ei tar­vit­se saa­pua etua­jas­sa vaan sovit­tu­na aika­na sil­lä se ei sisäl­lä ponin lait­toa vaan se lai­te­taan talu­tet­ta­val­le val­miik­si ja näin myös sopii per­heen pie­ni­mil­le. Talu­tus­rat­sas­tuk­sen kes­to on noin 10 minuut­tia. Talu­tus­rat­sas­tuk­set voi vara­ta soit­ta­mal­la tai tekstiviestillä.

Ajotunnit

Ajo­tun­tien ope­tuk­se­na on opet­taa lap­sil­le ja aikui­sil­le ponil­la ajoa eli eri­lais­ten val­jas­tuk­sien sekä perus­ajo­tai­to­jen opet­te­lua ja sii­tä sit­ten voi syven­tyä ravi­val­men­nuk­seen taik­ka val­jak­koa­joon.  Ope­tuk­ses­sa sisäl­tö­nä val­jas­tuso­pe­tus ja aja­mi­nen käyn­nis­sä ja ravis­sa sekä laukassa.

Harrastetunnit

Har­ras­te­tun­nit vara­taan Hopo­ti hep­pa jär­jes­tel­män kautta!

Har­ras­te­rat­sas­tus­tun­nit toi­mii vii­koit­tain tiis­tais­ta tors­tai­hin.  Har­ras­te­tun­tei­na meil­lä on MaXI-tun­te­ja ja MINI-tun­te­ja. Ryh­mä koko MAXI­tun­neil­la on 2-5 rat­suk­koa ja kes­to on 60minuuttia. MINI­tun­neil­la ryh­mä koko on 1-2 rat­suk­koa ja kes­to on 30minuuttia. Molem­mil­la tun­neil­la ennen tun­tia kuu­luu lait­taa itse rat­su val­miik­si ja tun­nin jäl­keen rat­sun pur­ku. Varaat­han siis hyvin aikaa ennen ja jäl­keen tunnin.

Alkeistunnit

Alkeis­tun­nit vara­taan HOPO­TI hep­pa jär­jes­tel­män kautta!

Alkeis­tun­nit pyö­rii vuo­ro­vii­koin maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Alkeis­rat­sas­tus­tun­te­ja meil­lä on MINI-alkeis ja MAXI-alkeis tun­te­ja. MINI-alkeis­tun­ti on ryh­mä kool­taan 1-2 rat­suk­koa ja kes­tol­taan 30minuutti. MAXI-alkeis­tun­nit ovat ryh­mä kool­taan 2-4 rat­suk­koa ja kes­tol­taan 60minuuttia. Molem­piin alkeis­tun­tei­hin kuu­luu varus­ta­mi­sen opet­te­lu ennen tun­tia sekä tun­nin jäl­keen varus­tei­den pur­ku, jalus­ti­mien mit­taa­mi­nen sopi­vak­si ja rat­sun talut­ta­mi­nen. Meil­lä on alkeis­tun­neil­la rat­sas­ta­jil­la taluttajat.

Vuokraaminen ja Maastot

Pone­ja voi vuo­kra­ta tun­tien ja lei­rien ohes­sa kuu­kau­dek­si ker­ral­laan. Maas­to­ja jär­jes­te­tään loma­vii­koil­la ja vii­kon­lop­pui­sin, niis­tä tulee tar­kem­min tie­toa mei­dän some-tileil­lä (Ins­ta­gram ja Face­book).

Ponien painoraja ratsastustunneilla on 50kg ja ajotunneilla 100kg!

Ohjeita Tunnille Tulijoille

Kypärä päähän, hanskat käteen ja kumisaappaat jalkaan, tällä varustuksella pärjää pitkälle!

Housuina kannattaa pitää joustavia, ihonmyötäisiä housuja jotka eivät ole pinnaltaan liukkaat.

Paitana pitkähihainen tai t-paita, ei huppari tai toppi. Takki sään mukaan, mutta sekin mielummin huputon.

Kenkinä saapaat tai korolliset pikkukengät ja chapsit.

Hanskoiksi kesällä sopii hyvin puutarhahanskat tai näppylähansikkaat, mutta kaupoista saa halvalla ratsastukseenkin tarkoitettuja hanskoja. Talvella ratsastusrukkaset tai nahkarukkaset lampaanvilla vuorella ovat paras vaihtoehto.

Kypärän saa tallilta lainaan, mutta on silti suositeltavaa, että jokainen hankkii oman kypärän jos alkaa harrastamaan ratsastusta kerran viikkoon.

Saavu hyvissä ajoin laittamaan ratsu valmiiksi esimerkiksi 30min ennen tunnin alkua niin ehdit hyvin harjata ja varustaa ponin (poikkeuksena jos tunnin pitäjä pyytä tulemaan tiettyyn kellon aikaan ja varustavansa ratsun kanssasi).

Tallin lämpörajat ovat -15 ja +25, silloin voidaan vaihtoehtoisesti pitää teoriatunti tai jättää tunti kokonaan pitämättä!

Meidän tallilla ei kiusaamista siedetä!

Autetaan muita ja tervehditään kaikkia tallille tulijoita. Ei moitita muita, niin ilmapiiri pysyy mukavana ja tallille on kiva tulla!