Harrastetalli

Meil­lä alkeis­kurs­sit pyö­rii maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin pyö­rii alkeis­jat­ko­kurs­sit ja har­ras­te­tun­nit pyö­rii kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin. Tiis­tai­sin pyö­rii Poni­ker­ho, per­jan­tai iltai­sin PoniClub ja lau­an­tai­na päi­väl­lä pyö­rii 4H:n maa­ti­la­ker­ho. Rat­sas­tus­tun­neil­la ope­tus­po­nei­na toi­mii shet­lan­nin­po­nit Mis­si, Nup­pu, Art­tu ja Panc­ho, huzul­po­ni Hal­la sekä myös ris­tey­tys­po­nit Man­ta ja Aape­li. Ajo­tun­neil­la ope­tus­po­nei­na toi­mii shet­lan­nin­po­ni Pyry. Pyry on välil­lä myös rat­sas­tus­käy­tös­sä pie­nem­mil­lä rat­sas­ta­jil­la. Har­ras­te­tal­li­na haluam­me panos­taa sii­hen että rat­sas­tus on haus­kaa niin rat­sas­ta­jis­ta kuin myös poneis­ta. Samoin mie­les­täm­me on tär­ke­ää teh­dä muu­ta­kin kuin rat­sas­taa, sen takia rat­sas­ta­jat saa­vat varus­taa ja pur­kaa omat rat­sun­sa, lisäk­si rat­sas­ta­jat saa­vat halu­tes­saan osal­lis­tua tal­li­hom­miin ja rat­sas­tus­tun­nit pyö­rii tee­ma­vii­koin. Tee­moi­na mm. perus­rat­sas­tus, aja­mi­nen, agi­li­ty ja maastotaito.

Talutusratsastus 5€

Talu­tus­rat­sas­tuk­set tapah­tuu tal­lin ken­täl­lä. Talu­tus­rat­sas­tuk­seen ei tar­vit­se saa­pua etua­jas­sa vaan sovit­tu­na aika­na sil­lä se ei sisäl­lä ponin lait­toa vaan se lai­te­taan talu­tet­ta­val­le val­miik­si ja näin myös sopii per­heen pie­ni­mil­le. Talu­tus­rat­sas­tuk­sen kes­to on noin 10 minuuttia.

Ajotunnit (valjakko)

Ajo­tun­tien ope­tuk­se­na on opet­taa lap­sil­le ja aikui­sil­le ponil­la ajoa val­jak­ko­na eli tark­kuus­ajoa sekä kou­lu­puol­ta. Poh­ja­na ope­tuk­sis­sa on shet­lan­nin­po­neil­la men­tä­viä käyt­tö­luok­kia sekä val­jak­koa­jos­sa kil­pail­ta­vat tark­kuus­ajot. Suo­men shet­lan­nin­po­niyh­dis­tys jär­jes­tää usein näyt­te­lyi­den yhtey­des­sä ajo­luok­kia eli näyt­te­ly­luok­kia, jos­sa poni esi­te­tään ajaen. Joten mei­dän ajo­tun­nit anta­vat hyvän poh­jan osal­lis­tua käyt­tö­luok­kiin omal­la tai lai­na­po­nil­la ja opet­taa miten voi saa­da pie­nil­lä asioil­la ponis­ta pal­jon näyt­tä­väm­män sekä kivan harraste/kilpailu kump­pa­nin. Ope­tuk­ses­sa sisäl­tö­nä val­jas­tuso­pe­tus ja aja­mi­nen käyn­nis­sä, ravis­sa ja lau­kas­sa. Hin­ta: 25€/hlö/40min/kerta ja 30€/hlö/60min/kerta.

Harrastetunnit

Har­ras­te­rat­sas­tus­tun­nit toi­mii vii­koit­tain kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin. Har­ras­te­tun­nit myy­dään 5, 8 tai 10 ker­ran rat­sas­tus­kort­tei­na, jos­sa aikaa käyt­tää kort­ti on 10-18 viik­koa. Ryh­mä­ko­ko har­ras­te­tun­neil­la on 3-5 rat­suk­koa ja ennen tun­tia kuu­luu lait­taa itse rat­su val­miik­si. Ajois­sa siis pai­kal­la kun olet tulos­sa tun­nil­le! Har­ras­te­tun­nin kes­to on 60minuuttia eli tun­nin ver­ran. Varat­kaa aikaa myös tun­nin jäl­keen rat­sun pur­ka­mi­seen. Rat­sun varus­ta­mi­ses­ta ennen tun­tia tai pur­ka­mi­ses­ta tun­nin jäl­keen veloi­te­taan 5€/kerta. Har­ras­te­tun­ti ryh­mäs­sä 25€/hlö/kerta ja yksä­ri­nä 35€/kerta.

Minitunnit

Mini­har­ras­te­rat­sas­tus­tun­nit pyö­ri­vät kuten har­ras­te­tun­nit, kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin, mut­ta ovat kes­tol­taan 30 minuut­tia. Mini­tun­tien ryh­mä­ko­ko on 2-3 rat­suk­koa. Mini­tun­te­ja­kin myy­dään 5, 8 ja 10 ker­ran kort­tei­na, jois­sa 10-18 viik­koa käyt­tö­ai­kaa. Tähän kuu­luu myös rat­sun lait­to ennen ja jäl­keen rat­sas­tuk­sen. Rat­sun varus­tuk­ses­ta ennen tun­tia tai pur­ka­mi­ses­ta tun­nin jäl­keen veloi­te­taan 5€/kerta. Mini­tun­nit ryh­mäs­sä 20€/hlö/kerta ja yksä­ri­nä 30€/kerta

MAX alkeiskurssi paketti 400€

Seu­raa­va alkeis­kurs­si alkaa 22.8.2022 klo.17

10 ker­ran alkeis­kurs­si aloit­te­le­vil­le rat­sas­ta­jil­le. Jär­jes­te­tään joka toi­nen viik­ko. Ryh­mäs­sä 3-4 rat­suk­koa, rat­sas­tuk­sien kes­to 60min. Ennen tun­tia varus­ta­mis­ta johon saa tar­vit­taes­sa apua ja ensim­mäi­sil­le rat­sas­tus ker­roil­le saa talut­ta­jan. Haluam­me tukea van­hem­pien osal­li­suut­ta las­ten har­ras­tuk­siin joten kan­nus­tam­me van­hem­pia osal­lis­tu­maan tun­nil­le talut­ta­ji­na, van­hem­pia ohjeis­te­taan tar­vit­taes­sa. Tun­nin jäl­keen ponin pois lait­toa. Max-kurs­si sopii yli 8-vuo­tiail­le ja suo­si­tel­laan, että rat­sas­ta­ja osal­lis­tui­si kurs­sin yhtey­des­sä poni­ker­hoon jos­sa käy­dään varus­ta­mis­ta läpi ihan eri­ta­val­la kuin tun­tien yhtey­des­sä (90€/kerhokausi/15 ker­taa). Alkeis­kurs­sin hin­taan on las­ket­tu mukaan mm. ope­tus, rat­sun varus­teet, ken­tän käyt­tö ja rat­sun ruoka.

MINI alkeiskurssi paketti 300€

Seu­raa­va alkeis­kurs­si alkaa 15.8.2022 klo.17

10 ker­ran alkeis­kurs­si aloit­te­le­vil­le rat­sas­ta­jil­le. Jär­jes­te­tään joka toi­nen viik­ko. Ryh­mäs­sä 2-3 rat­suk­koa, rat­sas­tuk­sien kes­to 30min. Ennen tun­tia varus­ta­mis­ta johon saa tar­vit­taes­sa apua ja ensim­mäi­sil­lä rat­sas­tus ker­roil­la saa talut­ta­jan. Haluam­me tukea van­hem­pien osal­li­suut­ta las­ten har­ras­tuk­siin joten kan­nus­tam­me van­hem­pia osal­lis­tu­maan tun­nil­le talut­ta­ji­na, van­hem­pia ohjeis­te­taan tar­vit­taes­sa. Tun­nin jäl­keen ponin pois lait­toa. Mini-kurs­si sopii yli 5-vuo­tiail­le. Myös mini-kurs­si­lai­sil­le suo­si­tel­laan poni­ker­hoa jos­sa varus­ta­mis­ta käy­dään läpi ihan eri­ta­val­la kuin tun­tien yhtey­des­sä (90€/kerhokausi/15 ker­taa). Alkeis­kurs­sin hin­taan on las­ket­tu mukaan mm. ope­tus, rat­sun varus­teet, ken­tän käyt­tö ja rat­sun ruoka.

Vuokraaminen ja Maastot

Pone­ja voi vuo­kra­ta kesäi­sin lei­rien ohes­sa kuu­kau­dek­si ker­ral­laan. Maas­to­ja jär­jes­te­tään loma­vii­koil­la, niis­tä tulee tar­kem­min tie­toa mei­dän some-tileil­lä (Ins­ta­gram ja Face­book).

Ponien painoraja ratsastustunneilla on 50kg ja ajotunneilla 100kg!

Ohjeita Tunnille Tulijoille

Kypärä päähän, hanskat käteen ja kumisaappaat jalkaan, tällä varustuksella pärjää pitkälle!

Housuina kannattaa pitää joustavia, ihonmyötäisiä housuja jotka eivät ole pinnaltaan liukkaat.

Paitana pitkähihainen tai t-paita, ei huppari tai toppi. Takki sään mukaan, mutta sekin mielummin huputon.

Kenkinä saapaat tai korolliset pikkukengät ja chapsit.

Hanskoiksi kesällä sopii hyvin puutarhahanskat tai näppylähansikkaat, mutta kaupoista saa halvalla ratsastukseenkin tarkoitettuja hanskoja. Talvella ratsastusrukkaset tai nahkarukkaset lampaanvilla vuorella ovat paras vaihtoehto.

Kypärän saa tallilta lainaan, mutta on silti suositeltavaa, että jokainen hankkii oman kypärän jos alkaa harrastamaan ratsastusta kerran viikkoon.

Saavu hyvissä ajoin laittamaan ratsu valmiiksi esimerkiksi 30min ennen tunnin alkua niin ehdit hyvin harjata ja varustaa ponin (poikkeuksena jos tunnin pitäjä pyytä tulemaan tiettyyn kellon aikaan ja varustavansa ratsun kanssasi).

Tallin lämpörajat ovat -15 ja +25, silloin voidaan vaihtoehtoisesti pitää teoriatunti tai jättää tunti kokonaan pitämättä!

Meidän tallilla ei kiusaamista siedetä!

Autetaan muita ja tervehditään kaikkia tallille tulijoita. Ei moitita muita, niin ilmapiiri pysyy mukavana ja tallille on kiva tulla!